Villkor

Orangehippoo AB – avtalsvillkor för webbutiken på graffiticafeystad.se

14 dec 2022

1. Allmänt

Dessa villkor tillämpas mellan Orangehippoo AB (”Graffiti Café Ystad”) och webbutikens användare (”Kunden”) när Kunden köper produkter på https://graffiticafeystad.se/order/. Genom att köpa produkter i den aktuella webbutiken godkänner Kunden dessa villkor och förbinder sig att följa dem. Graffiti Café Ystad förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor genom att meddela ändringarna i webbutiken. Kunden godkänner vid var tid gällande villkor när denne handlar i webbutiken.

2. Webbutikens kundtjänst

Graffiti Café Ystad
Stora Östergatan 39
271 34 Ystad
Telefon: 0700 – 63 29 63
Email: hej@graffiticafeystad.se

3. Webbutiken upprätthålls av

Orangehippoo AB (Org.nr: 559140-4057)
Norra Vallgatan 30
211 25 Malmö

4. Webbutikens användning och personuppgifter

Kunden måste vara minst 18 år gammal för att göra beställningar i webbutiken. I webbutiken går det att göra engångsbeställningar genom att ange de uppgifter som efterfrågas där.
För att göra en beställning i webbutiken måste Kunden ha en aktiv e-postadress och ett telefonnummer samt ange de uppgifter som efterfrågas. Kunden ansvarar för att uppgifterna som denne lämnar i Graffiti Café Ystads webbutik är korrekta och aktuella.

Graffiti Café Ystad behandlar Kundernas personuppgifter som personuppgiftsansvarig i enlighet med vad vid var tid gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter. Mer information om behandling av personuppgifter finns i Graffiti Café Ystads integritetspolicy.

5. Beställning

I webbutiken kan du göra engångsbeställningar av varor. Varor beställs i webbutiken genom att de läggs i varukorgen och betalas i enlighet med punkt 8 nedan.

Kunden uppmanas att kontrollera innehållet i varukorgen innan beställningen slutförs. En bindande, betalningspliktig beställning uppstår när Kunden skickar sin beställning i webbutiken. Därefter skickas en beställningsbekräftelse automatiskt till Kundens e-postadress när beställningen har tagits emot. Om det finns skäl för det har Graffiti Café Ystad rätt att neka en beställning eller delar av den även efter det att beställningsbekräftelsen har skickats.

I webbutiken kan det även finnas produktpaket, vars exakta innehåll inte har angetts. Kunden förstår och godkänner att denne inte alltid i förväg känner till det exakta innehållet i sådana produktpaket.

6. Tillgång

Graffiti Café Ystad strävar efter att alltid ha korrekt och aktuell information om produkterna i webbutiken men kan inte garantera uppgifternas korrekthet och att produkterna är tillgängliga. Vissa produkter i webbutiken är så kallade säsongsprodukter, som endast säljs i begränsat antal eller under begränsad period. Produkter som presenteras i webbutiken kan även vara tillfälligt slut eller slutsålda.

Det kan hända att tillgängligheten för en vara som visas i webbutiken och i varukorgen ändras före eller efter betalningen. Graffiti Café Ystad kontaktar Kunden ifall det efter beställningens mottagande framkommer att Graffiti Café Ystad tillfälligt eller inte alls kan leverera den beställda varan. Om beställningen inte kan levereras alls, och Kunden inte godtar en ersättningsvara, återbetalar Graffiti Café Ystad hela beställningsbeloppet till Kunden.

7. Priser

Priserna som anges i webbutiken är detaljhandelspriser som gäller tillsvidare eller under en i förväg meddelad tidsperiod (t.ex. kampanjpriser och rabatter). Priserna anges inklusive svensk mervärdesskatt.

Priserna anges exklusive andra eventuella hanterings- och tilläggskostnader, som anges separat i webbutikens kassa innan beställningen godkänns. Samma uppdelning visas även på beställningsbekräftelsen som skickas till Kunden. De priser som anges i webbutiken gäller endast på https://graffiticafeystad.se/order/. Graffiti Café Ystad garanterar inte samma priser i Graffiti Café Ystads fysiska café. Graffiti Café Ystad förbehåller sig rätten att ändra priser och kostnader, dock så att ändringarna inte påverkar redan gjorda beställningar. Om ett pris som uppenbart avviker från eller är osedvanligt lågt jämfört med ett normalpris för motsvarande vara har angetts i webbutiken, ska Graffiti Café Ystad inte vara bundet av det angivna priset, vilket istället ska utgöra en felskrivning.

8. Betalning

Kunden kan betala sin beställning i webbutiken via de betalningsalternativ som anges för Kunden.

Kunden debiteras vid köptillfället om betalning sker via kassan i webbutiken. Beställningar som betalats i webbutiken bekräftas för tillverkning och avhämtning när betalkortsutgivaren har bekräftat köptransaktionen.

I samband med betalningen är det även möjligt att använda eventuella rabattkoder och liknande som Graffiti Café Ystad erbjudit Kunden, och som kan ge rätt till produkt- eller beställningsspecifik rabatt.

9. Upphämtning / Leverans av beställning

Kunden hämtar beställningen på önskat datum i Graffiti Café Ystads fysiska café (Stora Östergatan 39, 271 34 Ystad) alternativt levereras ordern till vald leveransadress om Kunden har valt leveranssättet “Leverans – Gratis över 3000 kr” i kassan.

Väljer kunden leverans av sin order och ordersumman inte överstiger 3000kr efter avdragen rabatt så tillkommer en leveransavgift på 800kr inkl.moms.

Kunden ska lägga sin beställning senast 48 timmar innan önskad upphämtningsdag / leveransdag kunden angivit vid beställningstillfället. Om beställning gjorts på en helg eller på speciella högtider, som t ex midsommar, jul, nyår, på helger eller speciella högtider då Graffiti Café Ystads fysiska café är stängt, kan beställningen hämtas tidigast tisdag som följer. För säsongsprodukter kan kunden inte välja ett annat upphämtningsdatum än de som angetts i produktinformationen. Graffiti Café Ystad förbehåller sig rätten att förlänga leveranstiden till exempel under säsongshögtider.

10. Ångerrätt

Kunden har inte rätt att ångra engångsleveranser av livsmedel.

11. Kontroll av produkterna och reklamationer

Graffiti Café Ystad ansvarar för fel i produkten i enlighet med för var tid gällande lagstiftning. Kunden ska omedelbart efter upphämtning av beställningen kontrollera att leveransen innehåller de beställda produkterna och att de är felfria. Om Kunden upptäcker att produkten är felaktig ska Kunden meddela detta till Graffiti Café Ystads fysiska café så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. Produkter som reklameras ska bevaras till dess att reklamationen har behandlats, eller på Graffiti Café Ystads begäran returneras till Graffiti Café Ystads fysiska café.

12. Force majeure

Graffiti Café Ystad frånsäger sig allt ansvar för beställningsförseningar eller andra avtalsbrott som beror på hinder som Graffiti Café Ystad inte skäligen kunnat förväntas övervinna (force majeure).

13. Tillämplig lagstiftning och behörig domstol

Avtalsparterna ska i första hand sträva efter att genom förhandling lösa eventuella tvister som gäller dessa villkor eller deras tillämpning. Tvister som inte kan lösas genom förhandling mellan avtalsparterna ska lösas vid Malmös tingsrätt i Sverige. Kunden har dock alltid rätt att hänskjuta tvistlösningen till en domstol på sin hemort eller någon annan instans som behandlar konsumenttvister. Innan Kunden går till domstol eller någon annan instans som behandlar konsumenttvister rekommenderas att Kunden först kontaktar konsumentrådgivningen vid Konsumentverket.

Kunden har även möjlighet att få en tvist gällande köp via webben prövad genom alternativ tvistlösning utanför allmän domstol via Europakommissionens webbaserade ODR-forum för tvistlösning (ODR = Online Dispute Resolution). Mer information om ODR-forumet finns här:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?